WAAROM LIFESTYLE
health & prevention Weert?
  Betrokken en respectvol
Deskundig en doelgericht
Specifieke doelgroepen
Vergoeding zorgverzekeraar
Gezondheidsmanagement

Gezondheidspsycholoog / Eerstelijnspsycholoog


Gezondheidszorgpsycholoog (Gz-psycholoog)
Een gezondheidszorgpsycholoog, ook wel Gz-psycholoog genoemd, is een generalistische professional die inzetbaar is in alle sectoren van de gezondheidszorg. De gezondheidszorgpsycholoog behandelt zelfstandig psychische stoornissen, problemen in de levenssfeer en de psychische aspecten die samengaan met lichamelijke ziekte, invaliditeit en handicaps. Hoofdtaken van de gezondheidszorgpsycholoog zijn diagnostiek en behandeling. Daarbij worden psychologische kennis en ervaring toegepast.Gezondheidszorgpsychologen zijn geregistreerd in het BIG-register van Gezondheidszorgpsychologen.

Eerstelijnspsycholoog
De eerstelijnspsycholoog is een gezondheidszorgpsycholoog die een aparte opleiding voor de eerstelijnspychologische zorg heeft gedaan. Bij een eerstelijnspsycholoog kunt u in principe altijd terecht, ongeacht uw leeftijd, ongeacht uw persoonlijke problemen, alleen, maar bijvoorbeeld ook samen met uw partner of samen met uw kind. De eerstelijnspsycholoog is makkelijk bereikbaar: er zijn nauwelijks wachttijden.
De eerstelijnspsycholoog is net als de huisarts geen specialist maar juist een generalist. Hij is een zelfstandig beroepsbeoefenaar, en biedt hulp aan mensen met klachten van psychische of psychosomatische aard. Mensen kunnen het moeilijk hebben met zichzelf of in de omgang met anderen. Soms lukt het niet om er op eigen kracht uit te komen. Dan kan deskundige hulp nodig zijn.

De eerstelijnspsycholoog richt zich in de eerste plaats op het probleem. De psycholoog zal in een aantal gesprekken met u ingaan op uw problemen of klachten. Het kan zijn, dat de eerstelijnspsycholoog zelf met u aan die problemen gaat werken of dat hij in overleg met u besluit, dat het beter is u door te verwijzen.

0495 - 54 37 10
Houtstraat 12 6001 SJ Weert
   

Zoeken
© 2011 LifeStyle health & prevention Weert • Houtstraat 12 • 6001 SJ Weert • T: 0495 - 543 710 • www.lshp-weert.nl info@lshp-weert.nl sitemap • disclaimer