WAAROM LIFESTYLE
health & prevention Weert?
  Betrokken en respectvol
Deskundig en doelgericht
Specifieke doelgroepen
Vergoeding zorgverzekeraar
Gezondheidsmanagement
U bent hier: Home > Bedrijfsvitaliteit > Gezondheidsmanagemen...

Gezondheidsmanagement loont!


Het begrip gezondheidsmanagement is veelomvattend. Gezondheidsmanagement is gericht op een gezonde bedrijfsvoering en omvat alle maatregelen waardoor werknemers hun werkzaamheden goed en gezond kunnen uitvoeren en ziekteverzuim, verzuim van arbeid, wordt teruggedrongen. Onze gezondheidsmanagement consultant helpt u om een integraal gezondheidsbeleid op te zetten. De gezondheidsmanagement consultant bekijkt de missie en de visie en vertaalt dat naar de werkvloer. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de arbeidsomstandigheden, de inzetbaarheid van medewerkers en de verzuimhistorie van de organisatie. Enkele belangrijke aspecten die mee worden genomen zijn de RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie), ERD (eigen risicodragerschap) en de huidige aandacht voor veiligheid en welzijn. Is er bijvoorbeeld wel of geen PMO (preventief medisch onderzoek), is het verzuim- en re-integratieprotocol up-to-date?
 
Ook cultuuraspecten spelen een rol, zoals de motivatie, medewerkertevredenheid en de ambitie een gezonde organisatie te willen zijn. Daarnaast geeft de gezondheidsmanagement consultant advies over het verzuimbeleid en ondersteunt de gezondheidsmanagement consultant bij ziekteverzuim, verzuim van arbeid. Zo kunnen er speciale voorlichtingsbijeenkomsten worden ingericht voor leidinggevenden en medewerkers zodat beide partijen dezelfde kaders hebben en elkaar kunnen helpen bij de communicatie over inzetbaarheid. Een screening van de huidige situatie middels onze quick-scan behoort tot de mogelijkheden. De gezondheidsmanagement consultant helpt bij een snelle re-integratie en loodst u door de wet- en regelgeving omtrent ziekteverzuim. Met een goed gezondheidsmanagement worden de randvoorwaarden voor een gezond bedrijf vastgelegd, maar het is een verantwoordelijkheid voor werkgever én werknemer om ermee aan de slag te gaan. Een effectief beleid voor gezondheidsmanagement leidt tot minder ziekteverzuim, flinke kostenreductie, een hogere arbeidsproductiviteit en betere bedrijfsresultaten. Daarnaast biedt gezondheidsmanagement voordelen zoals
imagoverbetering, verbetering van klantrelaties en een verbeterde sfeer in de organisatie.
0495 - 54 37 10
Houtstraat 12 6001 SJ Weert
   

Zoeken
© 2011 LifeStyle health & prevention Weert • Houtstraat 12 • 6001 SJ Weert • T: 0495 - 543 710 • www.lshp-weert.nl info@lshp-weert.nl sitemap • disclaimer