Expertise en aandachtsgebieden

 

Expertise ergotherapie:

  • Chronische pijn:

Cliënten die door chronische pijn (langer dan 3 maanden bestaande pijn) beperkt worden in hun dagelijks doen en laten zoals werk, thuissituatie en vrije tijd. Zij zijn de grip kwijt op hun leven en worden beperkt in hun zelfredzaamheid en participatie. Een belangrijk element in de behandeling is gedragsverandering en het leren gebruik maken van jouw sterke kanten. De volgende aandachtsgebieden kunnen tijdens het behandeltraject aan bod komen: ontspanning, leefwijze, dagindeling, arbeid, aanpassingen en gebruik van hulpmiddelen, ergonomie en houding.

 

  • WMO:

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en participeren in de samenleving. Soms moeten mensen daarbij extra ondersteund worden met (diverse) voorzieningen. Denk hierbij aan: aangepaste rolstoel, woon-, parkeer- en vervoersvoorzieningen of hulp in het huishouden.

Hierbij kan ik ondersteunen in het adviseren over aanvragen van deze WMO voorzieningen. Denk hierbij aan: het in kaart brengen van de problematiek, inventariseren welke adequate WMO oplossingen er zijn, omgang en leren omgaan met de voorziening(en), samen de aanvraagformulieren invullen en ondersteunen tijdens (keuken-tafel)gesprekken.

 

  • Specialist in adviseren en aanmeten van medische hulpmiddelen:

De ergotherapeut heeft veel kennis op het gebied van hulpmiddelen, de aanvraag hiervan, welke zorgverzekeraar vergoed wat en mogelijkheden tot aanpassingen.

 

  • Begeleiden, Verplaatsen en Tillen o.a. van (Obese) patiënten:

Om teams of cliënten op de werkplek te kunnen coachen worden kennis en vaardigheden aangereikt om op een ergonomische en haptonomische manier te kunnen werken, zodat de cliënt optimaal wordt betrokken en zoveel mogelijk wordt geactiveerd.

 

  • Begeleiden van mensen in terminale situatie:

Het zorgen en ontzorgen van cliënt en naasten in de laatste fasen om zo goed mogelijk zorg te kunnen blijven leveren. Denk hierbij aan het inzetten van hulpmiddelen en het aanvraag traject hiervan, uitleg over deze materialen en indien nodig advies over het zorgtraject of de fysieke belasting van de zorgverlener.

 

  • Valpreventie

Samen met fysiotherapeute Kirstie Boelaars proberen wij vallen bij o.a. ouderen preventief te voorkomen. Dit door screeningen uit te voeren in de thuissituatie maar ook de belasting van de cliënt. Dit zodat activiteiten blijvend, zonder valproblematiek, uitgevoerd kunnen worden.

 

  • Screeningen basis onderwijs: motoriek, schrijfproblematiek en sensorische informatie verwerking (SI)

Het constateren van motorische problematiek of informatieverwerking worden eerst gescreend door middel van verscheidene testen. Om de problematiek zo vroeg mogelijk aan te pakken en (basis)scholen/leerkrachten hierin te ondersteunen wordt er vaak gekozen om deze testen af te nemen en samen met ouders en leerkracht een behandelplan opgesteld. In dit behandelplan worden de methodieken en leerlijnen van school meegenomen om een zo goed mogelijke afstemming te kunnen creëren.

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Vul onderstaande gegevens in dan nemen wij contact met u op.

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt
X